Real Blue Band

Fazanterie in Ulvenhout voor Kiwanis

Op 14 april was er een optreden van de Franboterhammen Rockband op een fundraising bijeenkomst van de Vrouwen Kiwanisclub Breda “Aa of Weerijs” tijdens een walking dinner. E.e.a. georganiseerd in samenwerking met studentes van NHTV International Hotel Management School Breda. Na afloop ontvingen we een cheque voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Real Blue Band on the Web