Real Blue Band

Over ons

Real Blue Band

Jongeren uit “de Blauwe Kamer”, het woon- en dagcentrum van Visio aan de Galderseweg in Breda, zitten daar niet voor niets. Er is een groep jongeren die niet alleen verstandelijk beperkt is, maar ook nog een visuele beperking heeft. Voor hen is de Real Blue Band opgericht, een orkest wat helemaal bemenst wordt door die speciale groep bewoners van de Blauwe Kamer”. Lid zijn ook anderen met een beperking uit de regio zoals van Amarant en jongeren die begeleid wonen. Het orkest is een succes, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. En dat loopt meteen flink in de papieren. Elk instrument moet namelijk aangepast worden of zelfs speciaal gebouwd, om zo goed mogelijk te passen bij de bespeler. En je moet ook een paar reserve-instrumenten hebben. Bovendien vereist dit een speciaal voor de band gecomponeerde muziek en originele tekst. Dat kost een paar centen!

Real Blue Band on the Web